Sesja UNESCO w Krakowie

W dniach 2-12 lipca 2017 roku Kraków stanie się gospodarzem 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Prestiżowemu wydarzeniu po raz pierwszy przewodniczy Polska. W imprezie weźmie udział ok. 3000 gości z ponad 190 państw.

Kraków nie przez przypadek został wybrany na miejsce spotkania. To właśnie historyczne centrum naszego miasta, jako jedno z pierwszych 12 miejsc trafiło w 1978 roku na listę UNESCO. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, obradom plenarnym będą towarzyszyć wydarzenia także w innych częściach Krakowa i Polski. Miasto Kraków jest współorganizatorem imprezy.

Komitet Światowego Dziedzictwa został ustanowiony przez Konwencję UNESCO o ochronie światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podpisaną w 1972 roku. Komitet obraduje podczas dorocznych sesji, w trakcie których decyduje między innymi o wpisaniu obiektu na listę Światowego Dziedzictwa, bądź skreśleniu. W skład komitetu wchodzi 21 państw wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 4-letnią kadencję. Polska jest członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa kadencji 2013-2017. Przewodniczącym Komitetu i zarazem przewodniczącym jego 41. sesji jest prof. Jacek Purchla.

Wróć